100_0235Dolores Moya Maqueda, 77 anys
Vetlla: sala de vetlla 3, des del dia 25-09-2017 a les 15:00 hores
Cerimònia: el dia 26-09-2017 a les 10:00 hores
Lloc de cerimònia: Temple Cementiri
Cremació: el dia 26-09-2017 a les 10:30 hores

Veridiano Perancho Alfonso, 53 anys
Vetlla: sala de vetlla 1, des del dia 25-09-2017 a les 19:00 hores
Cerimònia: el dia 26-09-2017 a les 16:00 hores
Lloc de cerimònia: Temple Cementiri
Inhumació: el dia 26-09-2017 a les 16:30 hores

Anuncios