C2Josefina Muñoz Guerrero, 83 anys
Vetlla: sala de vetlla 2, des del dia 28-09-2017 a les 12:00 hores
Cerimònia: el dia 29-09-2017 a les 10:00 hores
Lloc de cerimònia: Temple Cementiri
Cremació: el dia 29-09-2017 a les 10:30 hores

Maria Mosca In Russo, 93 anys
Vetlla: sala de vetlla 9, des del dia 28-09-2017 a les 10:00 hores
Cerimònia: el dia 29-09-2017 a les 11:00 hores
Lloc de cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa
Inhumació: el dia 29-09-2017 a les 11:30 hores

Francesc Marquès Vilana, 89 anys
Vetlla: sala de vetlla 6, des del dia 28-09-2017 a les 16:00 hores
Cerimònia: el dia 29-09-2017 a les 11:30 hores
Lloc de cerimònia: Temple Cementiri
Inhumació: el dia 29-09-2017 a les 12:00 hores

Maria Flaquer López, 96 anys
Vetlla: sala de vetlla 8, des del dia 28-09-2017 a les 15:00 hores
Cerimònia: el dia 29-09-2017 a les 12:00 hores
Lloc de cerimònia: Temple Cementiri
Inhumació: el dia 29-09-2017 a les 12:30 hores

Esther González López, 51 anys
Vetlla: sala de vetlla 7, des del dia 28-09-2017 a les 15:00 hores
Cremació: el dia 29-09-2017 a les 12:30 hores

Mamen Piera Serra, 54 anys
Vetlla: sala de vetlla 1, des del dia 28-09-2017 a les 13:00 hores
Cerimònia: el dia 29-09-2017 a les 10:30 hores
Lloc de cerimònia: Parròquia Sant Joan (Matadepera)

Francisco Naharro Moriano, 77 anys
Vetlla: sala de vetlla 3, des del dia 28-09-2017 a les 17:00 hores
Cerimònia: el dia 29-09-2017 a les 15:00 hores
Lloc de cerimònia: Temple Cementiri
Cremació: el dia 29-09-2017 a les 15:30 hores
Inhumació de cendres: el dia 01-10-2017 a les 10:30 hores

Teresa Solé Domínguez, 91 anys
Vetlla: sala de vetlla 4, des del dia 28-09-2017 a les 10:00 hores
Cerimònia: el dia 29-09-2017 a les 16:00 hores
Lloc de cerimònia: Temple Cementiri
Inhumació: el dia 29-09-2017 a les 16:30 hores

Anuncios