ayuntamiento4El Grup Municipal Socialista decideix trencar el pacte de govern amb el PDeCAT a l’Ajuntament de Terrassa

Les regidores i regidors del Grup Municipal Socialista, sota la presidència de l’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han decidit per unanimitat trencar el pacte de govern amb el PDeCAT a l’Ajuntament de Terrassa. Aquesta decisió tindrà efectes immediats, que comportaran que l’Alcalde porti a terme una redistribució de les competències de les diferents regidories que composen el Govern Municipal.

El PDeCAT va signar amb el PSC un pacte de govern a l’estiu de 2015, unes setmanes després de la celebració de les últimes eleccions municipals. En funció d’aquest pacte, ha ocupat fins ara una tinència d’alcaldia i dues regidories.

En diverses ocasions, l’Alcalde de Terrassa ha destacat que la relació entre les dues formacions ha estat de cooperació lleial i de gran responsabilitat en el treball diari des de l’Ajuntament al servei dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa, a través d’un pacte en el qual s’acordava el respecte mutu en cas de diferències en qüestions de política nacional i estatal.

Tanmateix, els regidors i regidores socialistes terrassencs han analitzat les profundes discrepàncies en qüestions de política catalana i especialment pel que fa al procés que ha conduït a una fallida declaració d’independència de Catalunya i la traumàtica aplicació de l’article 155 de la Constitució.

Aquestes discrepàncies, en el context de la difícil situació política al nostre país, han esdevingut finalment un obstacle insalvable i han portat el Grup Municipal Socialista a trencar el pacte amb el PDeCAT. A partir d’ara, s’obre un període de reflexió -amb la màxima serenitat i sense presses- per estudiar la nova situació política a la ciutat i les diferents possibilitats existents per garantir l’estabilitat política i el bon govern a l’Ajuntament de Terrassa.

L’Alcalde, Jordi Ballart, ha fet constar expressament en la reunió el seu agraïment i reconeixement als regidors i regidores del PDeCAT per la tasca desenvolupada en els darrers dos anys.

Grup Municipal Socialista

Ajuntament de Terrassa

Anuncios