Curset d’introducció a les tècniques grafològiques, a càrrec d’Isabel Acerete, grafòloga i perit cal·lígraf

La interpretació psicològica de l’escriptura personal

Temes a tractar:

· Adquisició, evolució i involució de l’escriptura manuscrita (text i signatura) des de l’aprenentatge fins a la pèrdua de l’habilitat gràfica.

· La influència del FACTOR GENÈTIC (herència) i del FACTOR AMBIENTAL (medi sociofamiliar, formació i nivell d’estudis, limitacions naturals, incidències traumàtiques, etc).

· Les motivacions de naturalesa espiritual, material, intel·lectual, social, afectiva i sexual. Incidència dels records i l’experiència.

· La relació harmònica del “jo” entre les necessitats instintives i el compliment de les normes socials.

· Les aptituds i actituds. Els trets més destacats de la intel·ligència i el caràcter (intuïció, creativitat, memòria, voluntat, emotivitat, etc).

· Visualització d’escriptures infantils i adultes.

El curset es realitzarà amb un mínim de 5 alumnes. Tindrà una durada de 10 hores repartides en 5 dies. Es durà a terme els dilluns de 18 a 20 h, i s’iniciarà el 15 de gener de 2018. Dies de classe: 15, 22 i 29 de gener, i 5 i 12 de febrer.

· Credencials: A la finalització del curs, s’expedirà als alumnes un certificat d’assistència.

· L’import total del curs, serà de 100 € per als socis i 120 € per als no socis, i s’abonarà en el moment de la inscripció.

· Data límit per a la inscripció 11 de gener.

· Inscripcions de 5 a 8 de la tarda, de dilluns a divendres, a: Amics de les Arts i Joventuts Musicals Carrer de Sant Pere, 46, primera planta – Terrassa (93 785 92 31).

Isabel Acerete és grafòloga i perit cal·lígraf

Diplomada en Grafologia pel Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Pontifícia de Salamanca i en Grafopatologia i Perícia Cal·ligràfica pel Institut de Tècniques Psico-grafològiques de Madrid.

Assistint com a partícip i com a ponent en jornades i congressos de Psicologia i Grafologia clínica, infantil, empresarial i judicial.

Autora de llibres de text de Grafologia, inscrits en el Registre de la Propietat Intel·lectual.

Anuncios