La profesora y actriz Rosa Cadafalch, dictará los talleres que con el título Taller de lectura de textos literarios en voz alta, se realizarán los lunes 19 y 26 de febrero y 15 y 22 de marzo, de 2018.

Estos talleres tendrán lugar entre las siete de la tarde y las nueve de la noche en la sede de Amics de les Arts i Joventuts Musicals, situada en la calle de San Pere número 46, bajos, en Terrassa y tendrán un coste de 35 € para los socios de Amics de les Arts y de 45 para el resto.

Objectius:

· Practicar i millorar la lectura en veu alta per gaudir i fer gaudir del plaer d’escoltar textos literaris.
· Afavorir la comunicació i potenciar la recepció de textos literaris propis i d’altri.

Continguts:

· Comprensió profunda del text.
· Els signes de puntuació al servei de la lectura.
· Concreció de l’objectiu i la intenció en la lectura d’un tipus de text determinat per ajustar-hi la lectura.
· Pràctica de la vocalització, l’entonació, el ritme, la velocitat, el volum, les pauses, l’èmfasi i la projecció de la veu adequats per a cada context i per a cada tipus de text
· Escalfament, relaxació i posició del cos i de l’aparell fonador.
· La regulació i el control de la respiració.
· Reforçament i matisació del significat mitjançant el gest i la mirada.

Las inscripciones estarán abiertas entre las cinco y las ocho de la tarde hasta el próximo día 15 de febrero.

Anuncios