Nota de premsa.- Rotary Club de Terrassa vol destacar la importància que té el Premi Joves per Terrassa a la nostra ciutat, ja que és un del premis més importants que es dona a entitats que treballen en accions solidàries, des de la perspectiva de donar ajut i suport als projectes de joves compromesos en finalitats socials.

Àrees en que es pot participar:

Els projectes poden adreçar-se a aspectes de civisme; tasques d’atenció a la gent gran, als infants, malalts, discapacitats i drogodependents; formació i orientació dels infants i joves, treball en centres d’esplai, escoltisme o esport; millora d’aspectes del medi ambient; integració socials d’immigrants o de persones en risc d’exclusió social, etc.

Es valorarà especialment les tasques de caire solidari i en les que predomini el servei i l’altruisme desinteressat vers als més necessitats.

Bases del Premi:

 1. Es poden presentar equips formats per joves d’entre 18 a 30 anys, que desenvolupin les seves activitats principalment a Terrassa o en el seu entorn: Viladecavalls, Matadepera, Ullastrell, Rellinars, les Fonts de Terrassa i Vacarisses.
 2. Els candidats han de ser presentats per alguna entitat acadèmica, cultural, religiosa, de lleure o cívica, a través d’un escrit descriptiu del currículum i mèrits dels joves o col·lectius proposats.
 3. Les propostes s’han d’enviar mitjançant un formulari que hi ha a l’adreça: rotaryterrassa.wordpress.com/premijoves fins el dia 20 de maig de 2018.
 4. Els candidats poden adjuntar via mail els mèrits que consideren que reuneix la seva candidatura alhora que poden incloure la documentació que considerin oportuna.
 5. Als finalistes de la convocatòria se’ls pot demanar que presentin una memòria més exhaustiva del projecte.
 6. El veredicte del jurat és inapel·lable i es farà públic en el transcurs d’un acte públic en que s’atorga la concessió formal del premi, que és d’un import màxim de cinc mil euros, excepcionalment divisible en més d’un projecte.
 7. L’entitat guanyadora ha de justificar que l’import del Premi es dedica al projecte presentat, mitjançant el lliurament d’un informe de seguiment on s’expliqui on i com s’han destinat els diners i, en cas de ser necessari, ha de lliurar còpia dels comprovants de les despeses que s’hagin cobert amb els diners del premi.
 8. El jurat pot decidir sobre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases, les quals es pressuposen acceptades per tots aquells que participen en la convocatòria.

Organitzador del Premi:

El Rotary Club de Terrassa està format per persones de Terrassa i la seva comarca que, a part de participar en les activitats de Rotary Internacional, treballen pel benestar, la solidaritat i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a casa nostra.

El Club forma part de Rotary International, una organització internacional que té com a finalitat promoure el servei de l’amistat, fomentar les normes ètiques en el treball i contribuir a desenvolupar la pau i la bona voluntat al món. És una associació de més de 1.200.000 persones que, agrupades en prop de 32.000 clubs, compleixen una missió de servei al proïsme en més de 200 països.

Patrocinador CaixaBank:

En l’edició del 2018 el Premi Joves x Terrassa ha incorporat com a patrocinador a CaixaBank, fet que ens ha permès augmentar la quantitat assignada al Premi i atorgar per aquesta edició un premi de 5.000 € a l’entitat guanyadora.

Formulari de Presentació de Candidatures al Premi “Joves per Terrassa”:

Projecte

 • Nom del Projecte:
 • Breu descripció del projecte:
 • Valors i objectius que es volen assolir:
 • Per què creieu que aquest projecte hauria de guanyar?:
 • En què es destinarà l’import del Premi?:
 • Explicacions que creieu que heu de donar sobre el Projecte:

Grup

 • Nom del Grup que presenta la candidatura:
 • Localitat:
 • Nom del responsable del Projecte:
 • Data de naixement del responsable del Projecte:
 • Telèfon de contacte del responsable del Projecte:
 • Mail de contacte del responsable del Projecte:
 • Noms dels altres components del Grup i edats:
 • Explicacions que creieu que heu de donar sobre el Grup:

Entitat de suport (cas que sigui diferent del Grup que es presenta)

 • Nom de l’Entitat:
 • Adreça, telèfon i mail d’aquesta l’Entitat:
 • Persona de contacte d’aquesta Entitat:
 • Telèfon de contacte:
 • Explicacions que creieu que heu de donar sobre l’Entitat:

Jurat:

El jurat esta constituït per membres de la Junta Directiva del Rotary Club de Terrassa.

Altres:

Podeu adjuntar per mail (rotaryterrassa@gmail.com) tota la documentació que considereu oportuna tant per justificar el vostre Projecte, així com per explicar la vostra trajectòria personal o del Grup o de l’Entitat que us dóna suport.

RELACIÓ DELS PREMIATS EN EL PREMI “JOVES PER TERRASSA”

 • I edició: Un raig d’amistat del Grup Joves de la Creu Roja de Terrassa
 • II edició: Òptics per Bòsnia
 • III edició: Fundació Busquets
 • IV edició: Grup de voluntaris ANTAR
 • V edició: desert
 • VI edició: Centre d’esplai els globus
 • VII edició: Grup de Colònies de Can Anglada, per la integració dels immigrants
 • VIII edició: Grup @collim, pel projecte adreçat a tots aquells joves immigrants que s’incorporen al nou sistema educatiu i facilitar l’aprenentatge en noves tecnologies d’introducció a les eines bàsiques en informàtica.
 • IX edició: Càritas Diocesana de la Ciutat, pel projecte “Aula Estudi La Cogullada”.
 • X edició: Esplai la Llar Sagrada Família de la Parròquia Sagrada Família i Cau Sant

Pau de la Parròquia de Sant Pau, de la nostra ciutat, pel projecte “Millores materials pel funcionament de l’esplai”.

 • XI edició: Grup de Colònies de Can Anglada, que va dedicar l’import a renovar el local on du a terme les seves accions socials i culturals.
 • XII edició: “Grup d’animació als infants hospitalitzats a l’Hospital de Terrassa” organització que pertany a la Creu Roja de Terrassa y “Grup de Joves de la MogudaSalesiana”.
 • XIII edició: “ Grup Foment del Voluntariat, del Centre Diari Can Palet”.
 • XIV edició: “ Grup de Joves de la Unida de l’Església Evangèlica Unida de Terrassa” i “Joves actius de Iniciatives socioculturals – C. Esplai Guadalhorce”.
 • XV edició: Centre d’esplai els globus-
 • XVI edició + Premi Joves per l’Esport: Centre Grup de Joves de La Fàbrica de Can Tusell i Grup Jove de l’associació de veïns Grups de Montserrat.
 • XVII edició: Grup Tu Tries.
 • XVIII edició: Centre d’Esplai Tremola.
 • XIX edició: Brigada La Fàbrica de Can Tusell.
 • XX edició: Esplai Diari Tu Tries i Associació ALBA.

Copyright: Rotary Club de Terrassa 2018

Anuncios