Lectura pública de dues de les declaracions aprovades en el II Parlament Ciutadà, a fer el dijous 28 de juny a les 19 h davant de l’Ajuntament, i alhora, lectura en el Ple municipal.

Us informem que vàrem demanar a l’Ajuntament de Terrassa (i ja està acceptat) que dues de les declaracions aprovades en el II Parlament Ciutadà, en concret, la Declaració de Drets i la Declaració «Contra la repressió de l’estat espanyol» siguin llegides en el Ple municipal d’aquest dijous 28 de juny.

Pel que fa a la Declaració de Drets, amb la seva lectura al Ple de l’Ajuntament, el que pretenem és iniciar un treball col•lectiu, comú, transversal i solidari, amb voluntat de llarga durada en el temps i que pugui ser fructífer i resolutiu. Per poder assolir aquest objectiu, és necessària la implicació de totes les entitats, col•lectius, plataformes i persones conscienciades que hi vulguin participar i treballar.

En relació a les quatre Mocions de drets (Dret a un habitatge digne i als subministraments bàsics, Dret a la Salut, Dret a l’Educació i Dret a un treball i a unes pensions dignes), el Consell d’Entitats té previst treballar conjuntament amb les entitats, col•lectius i plataformes que van elaborar-les per tal de confeccionar un calendari de treball comú que reculli no només la previsió de presentació al Ple municipal de cada moció, sinó també les accions i actes que s’haurien de realitzar per tal de poder aconseguir que aquestes mocions tinguin ressò ciutadà i siguin recollides en les propostes electorals de les pròximes eleccions municipals del maig de 2019.

Per tot això, i com un primer pas, animem les entitats i a tota la ciutadania a ser present en la lectura pública de les Declaracions que farem el dia 28 de juny, a les 19 h al Raval, davant de l’Ajuntament, i a continuació a assistir al Ple Municipal on seran llegides, per part d’un membre d’Espai Drets que alhora és membre de la Comissió Ciutadana d’Impuls i seguiment de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

Us demanem la difusió d’aquestes actes en els vostres mitjans i agrairem la vostra assistència.

Salutacions,

Grup Dinamitzador del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa

Terrassa 26 de juny de 2018.

Anuncios