Aquest dijous dia 19 de juliol el Ple municipal de l’Ajuntament de Terrassa, aprovarà el pressupost de la nova empresa pública “ Terrassa Cicle de l’aigua “, la nova Ordenança que regula la prestació d’aquest servei públic, i també una eina molt necessària i important pel que fa a la participació ciutadana: el Reglament de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.

Aquest fet històric per a la nostra ciutat, desprès de 77 anys de gestió per part de la Cia. MPAT -AGBAR, (75 anys de concessió que finalitzà el 9/12/2016 amb els 2 últims anys de pròrrogues), ens portarà, per fi, al final del camí de forma irrevocable, el proper dia 10/12/2018, la gestió de l’aigua a la ciutat serà pública.

La Taula de l’Aigua de Terrassa, va néixer fa uns 5 anys, amb la voluntat d’impulsar a la ciutat un procés d’empoderament ciutadà que permetés recuperar el control de la gestió d’aquest dret humà i universal d’accés a l’aigua, i deixés de ser una mercaderia amb la qual es pot fer negoci i especular. Fet que només es pot garantir des de un servei públic d’abastament d’aigua amb una participació substantiva de la ciutadania.

Així ho van entendre els partits representatius de la nostra ciutat com el PSC, Terrassa en Comú, ERC i la CUP que hi van donar suport, i gràcies al seu vot faran possible assolir aquesta fita. Han entès que la política no és únicament patrimoni seu, que no  n’hi ha prou en votar cada quatre anys, que s’han d’obrir les portes de l’Ajuntament a una participació real, col•laborat iva i amb capacitat de prendre decisions per part de la ciutadania.

Fruït d’aquesta entesa ha sorgit, entre altres, el Reglament de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, una eina de treball, control social, col•laboració i presa de decisions. La seva validesa es demostrarà efectiva si la ciutadania organitzada fa un pas endavant, se’l fa seu, participa en les seves comissions de treball i pren decisions que millorin el servei públic i el cicle integral de l’aigua de Terrassa.

Els polítics també tenen la seva responsabilitat perquè l’OAT es converteixi una eina útil, per la qual cosa serà determinant que aspectes com que la seva Presidència mantingui la seva pròpia autonomia dels partits polítics,  la figura de la Coordinació de l’OAT impulsi adequadament el  Pla de Treball que s’acordi en el Plenari d’aquest organisme i també, molt important, que l’OAT disposi d’un pressupost suficient per poder aplicar aquest Pla de Treball. Si no es compleixen aquests quatre punts serà molt difícil assolir els objectius pel qual ha estat creat.

Aquest esperit col•laboratiu que volem seguir tenint amb el Govern de la ciutat  s’haurà de reforçar amb més gestos i decisions que confirmin que els nostres representants  han optat per fer una política oberta, transparent, participativa, que com a resultat estigui disposada a acompanyar, col•laborar i decidir amb les entitats i el conjunt de la ciutadania, totes aquelles decisions estratègiques que afectin a la qualitat de la vida de la ciutadania.

TAULA DE L’AIGUA DE TERRASSA

Anuncios