1063Claudia Fernández Salinas, 89 anys
Vetlla: sala 3, des del 03/09 a les 10 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 9 h
Cremació: 04/09 a les 9:30 h.

Emilia Domingo García, 88 anys
Vetlla: sala 9, des del 03/09 a les 11 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 9:30 h

Ana Solvas Martínez, 68 anys
Vetlla: sala 7, des del 03/09 a les 11 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 10 h
Cremació: 04/09 a les 10:30 h

Concepción Gallego Montero, 85 anys
Vetlla: sala 5, des del 03/09 a les 10 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 11 h
Cremació: 04/09 a les 11:30 h

Carmen Hernández Cañabate, 94 anys
Vetlla: sala 2, des del 03/09 a les 12 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 04/09 a les 12 h
Cremació: 04/09 a les 13:30 h

Francisco Barroso Gutiérrez, 55 anys
Vetlla: sala 1, des del 04/09 a les 19 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 05/09 a les 12 h
Cremació: 05/09 a les 13:30 h

Anuncios