Nota de premsa.- A Espanya la sordesa afecta a més d’un milió de persones i el 8% dels espanyols posseeix problemes auditius de diferent tipus i grau, segons un estudi realitzat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El proper divendres 28 de setembre se celebra el Dia Internacional de la Sordesa per tal de donar visibilitat al col·lectiu que pateix algun tipus de pèrdua auditiva total o parcial.

Amb motiu del Dia Internacional, Joan Francesc Horvath, responsable d’Audiologia Universitària, explica que “tot i que alguns problemes d’audició són congènits, hi ha factors externs que influeixen en la pèrdua auditiva i que són evitables”, en aquest sentit, remarca que “per prevenir la pèrdua auditiva és imprescindible tenir cura de l’oïda i és important acudir periòdicament a un professional qualificat”.

Horvath aconsella seguir els següents deu hàbits saludables:

1.    Moderar el volum de la televisió i la música: quan consumim contingut multimèdia, ja sigui a la televisió, l’ordinador o escoltant música, és important procurar no posar el volum massa alt. El més aconsellable és no pujar-lo per sobre del 60%. A més, no és recomanable tenir diversos aparells sonors funcionant al mateix temps i en el cas que usem auriculars, no és aconsellable portar-los durant més d’una hora al dia.

2.    Evitar els sorolls forts: en la mesura que es pugui, és important situar-se a una distància prudent de fonts de sorolls forts, com pot ser un altaveu en un concert o en una discoteca, o quan s’estan realitzant obres. En llocs on no es poden evitar aquests sorolls, s’han de protegir les orelles amb auriculars o taps.

3.    Prendre precaucions amb l’aigua: La humitat pot provocar alguns problemes com otitis o infeccions per fongs. Horvath recomana posar-se taps quan es nedi a la piscina i també, assecar-se les orelles després de la dutxa.

4.    Mai s’ha de introduir elements estranys a l’oïda: encara que soni estrany, els casos en què les persones utilitzen forquilles de cabell o taps de bolígrafs per rascar-se les orelles són més comuns del que podria semblar a primera vista. Horvath comenta que “aquest tipus de pràctiques s’han d’evitar, perquè podrien produir danys a la membrana interior de l’oïda” i afegeix “de fet, tampoc és aconsellable l’ús de bastonets en la nostra rutina, ja que el que s’aconsegueix és introduir encara més la cera, el que podria provocar un bloqueig o infecció”.

5.    Netejar les orelles en la seva justa mesura: hi ha una creença popular que cal netejar diàriament el cerumen de les orelles, però hem de saber que la cera és una substància generada de manera natural i que funciona com un agent autonetejant amb propietats protectores, lubricants i antibacterianes. Per això, Horvath explica que “és aconsellable netejar només el pavelló extern auditiu amb un drap. En el cas que notem que la cera s’acumula en excés i causa dolor, sensació de que l’oïda està tapada, pèrdua parcial de l’audició, tinnitus, olor o secreció, es recomana acudir a un professional sanitari perquè realitzi una neteja de l’oïda”.

6.    Tenir cura quan es parla per telèfon: per conservar la salut auditiva hem d’evitar parlar moltes hores seguides per telèfon i no arribar al punt que l’oïda pugui arribar a estar adormida en acabar la conversa. Si hem de parlar durant un temps prolongat és aconsellable anar canviant l’auricular d’oïda o utilitzar l’opció de mans lliures, sempre que sigui possible.

7.    Compte amb les infeccions, els refredats i les grips: sempre s’ha de prestar atenció a la cura de les orelles, però sobretot quan es tingui un refredat o una grip perquè és en aquests casos quan es té major predisposició a contraure qualsevol infecció. A més, si aquesta fos greu, podria arribar a provocar una pèrdua d’audició.

8.    Protegir-se del vent: el vent molt fort pot fer notar brunzits a les orelles i provocar que s’inflamin. Per aquest motiu, hem d’intentar no obrir completament la finestra del cotxe, sobretot quan es circuli a altes velocitats o per molt temps.

9.    Anar a un especialista: en cas de notar qualsevol tipus de molèstia a les orelles hem d’acudir a un especialista i no hem d’automedicar-nos. A més en el cas que notem que no escoltem com s’hauria, podem sotmetre’ns a un test preventiu. Al web d’Audiologia Universitària hi ha disponible un test d’audició, que orienta sobre la pèrdua auditiva, encara que cal tenir en compte que no substitueix un estudi auditiu realitzat per un professional en un centre.

10.Realitzar revisions auditives passats els 50 anys. L’edat pot portar amb si mateixa la pèrdua auditiva, per la qual cosa és aconsellable acudir a un expert per realitzar-nos revisions exhaustives i periòdiques.

Anuncios