Rafael Gabarre Giménez, 48 anys
Vetlla: sala 1, des del 14/12 a les 12 h
Cerimònia: A peu de sepultura (cementiri de Terrassa), 15/12 a les 10.30 h
Inhumació: 15/12 a les 10.45 h.

Mercè Villena Puigmartí, 91 anys
Vetlla: sala 9, des del 14/12 a les 15.30 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 15/12 a les 12 h
Cremació: 15/12 a les 12.30 h

Abdeslam El Harmak, 57 anys
Cerimònia: Mesquita de Rubí, 15/12 a les 15.15 h

Anuncios