Degut a les desavinences entre alguns membres de la Junta Directiva, el 85% dels socis i sòcies van sol·licitar un vot de censura contra la Sra. Presidenta i el Sr. Vicepresident ja que la seva aportació era merament econòmica als equips Sèniors A i B, amb total indiferència pels equips de la base (escola), desconeixença de la normativa del Club, prenent decisions unilaterals sense tenir en compte la resta de membres de la junta i sense exercir les funcions que els corresponen pel seu càrrec.

El nostre Club està format per l’Escola de Futbol Sala i pels equips Sèniors. L’objectiu de la nostra Escola es fomentar l’esperit d’equip, l’esforç individual i la cooperació entre tots i totes. Destaquem pel tracte proper amb els jugadors/es i les seves famílies i per la inclusió d’infants en risc d’exclusió social. Tots els entrenadors i coordinador del nostre club són voluntaris, és a dir, no perceben remuneració, únicament se’ls cobreix les despeses per exercir el seu càrrec mitjançant dietes. Part de les dietes dels propis entrenadors i coordinador del Club, per pròpia voluntat, van a parar a beques perquè infants provinents de famílies amb problemes econòmics puguin gaudir d’aquest esport, aquesta filosofia no concorda amb el que transmeten l’antiga Presidenta i Vicepresident.

El dia 29 de novembre es va fer una reunió de Junta Directiva, a petició per la Tresorera, on es va acceptar a tràmit el vot de censura i es va acordar convocar Assemblea el dia 14 de desembre i es va preguntar a la Presidenta i Vicepresident si es seguirien fent càrrec de les despeses dels equips Sènior A i B i fixant com a termini per donar resposta el dia 19/12 a les 17h, a data d’avui no han donat resposta.

A l’Assemblea hi havia un únic tema a tractar: debatre i votar el vot de censura, amb el resultat d’un 100% a favor del vot de censura dels socis i sòcies que van assistir, la Sra. Presidenta i Vicepresident no van fer acte de presència. Per tant, en aquell mateix moment la Sra. Presidenta i el Sr. Vicepresident van ser cessats del seu càrrec automàticament tal com estableixen els Estatuts del nostre Club.

Posteriorment, en reunió de la Junta Directiva es va procedir a fer la re-adscripció dels membres i càrrecs que la componen, quedant de la següent manera:

–        Ismael Quirós Jiménez (President)

–        Leo Arderiu Ramírez (Vice President)

–        Josué García Pérez (Secretari)

–        Ali Ferrer Murillo (Tresorera)

–        Jon Carol López (Vocal Co-Organització esdeveniments)

–        Joel Oliver Utrera (Vocal Responsable Material)

Abans d’aquests fets, els socis i sòcies i  persones voluntàries es feien càrrec de tota la gestió del club: Ismael Quirós (soci, jugador, secretari i coordinador: 20 anys al club), Josué Garcia (soci, co-coordinador i entrenador: 6 anys al Club), Leo Arderiu (soci, jugador i entrenador: 6 anys al Club), Joel Oliver (soci, jugador i entrenador: 6 anys al Club), Adrián Hernández (voluntari, jugador i entrenador: 4 anys al club), Jon Carol (soci, jugador i entrenador: 6 anys al Club), Ali Ferrer (sòcia i tresorera 4 anys al club) i Cristina Duarte (voluntària 1 any al club).

L’antiga Presidenta i antic Vicepresident formaven part del club formalment des de 2016 (aportant recursos econòmics al Sènior A i B)

Abans de l’Assemblea, l’advocada de l’antiga Presidenta i Vicepresident va contactar amb la Tresorera per proposar-li dividir el club en dos: els equips Sèniors que se’ls quedessin l’antiga Presidenta i Vicepresident i tota l’escola que es fessin càrrec la resta de membres de la junta, per normativa no es pot dividir un club en dos i així li vam fer saber, a partir d’aquest moment el seu únic objectiu va ser quedar-se amb el club.

A partir del 29 de novembre els antics membres de la Junta i persones afins han fet injuries, amenaces i trucades als membres de la junta amb la finalitat de posar en dubte la professionalitat de l’actual President i Tresorera i el més greu, afirmant que hi havia documentació falsificada argumentant que els membres de la Junta: Leo Arderiu, Josu Garcia, Ali Ferrer, Jon Carol i Joel Oliver, no formen part de la Junta i per tant el vot de censura no és vàlid.

Degut a que no disposem de diners per fer-nos càrrec de les despeses del Sènior A ja que l’antiga Presidenta i Vicepresident no han donar resposta a aquest punt, s’ha procedit a donar de baixa a l’equip de la competició de 2B Nacional de Futbol Sala.

Des de l’actual junta no s’ha fet cap comunicat fins al moment per no perjudicar la imatge de l’antiga Presidenta i Vicepresident, però arribats a aquest punt ens hem vist obligats a fer aquest comunicat.

No estem disposats a que es dubti de la nostra professionalitat després de tants anys de dedicació al nostre club i deixar-lo en mans de dues persones que únicament han aportat recursos econòmics a dos equips i no han vetllat pel global del club.

Cordialment,

Ismael Quirós Jiménez – President                                                       

Josué García Pérez – Secretari