Nota de premsa.– El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, reunit en sessió ordinària, va aprovar inicialment ahir dimecres 37 cartes de serveis, que són els documents que descriuen els diferents serveis que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania, per informar-la de les condicions en que es presten, dels compromisos que es prenen per que el servei sigui de qualitat, i de les vies per obtenir informació i/o fer aportacions i suggeriments. Aquestes 37 se sumen a les 17 que ja es van aprovar el desembre de 2017 i es completen així tots els que comporten prestació de serveis a la ciutadania.

Les cartes ajudaran a implementar un nou sistema de gestió que té en compte l’avaluació dels resultats de la gestió per definir i implantar decisions de millora de manera contínua, orientades a la satisfacció de la ciutadania i el seguiment continu de la seva opinió. A més, ajudaran a estendre en l’organització municipal la cultura de la transparència i el Govern Obert.

Es preveu que les cartes siguin efectives durant els primers mesos de 2019, un cop finalitzi la tramitació.

Les cartes aprovades ahir corresponen als següents serveis:

Servei d’estudis i Observatori de ciutat Autobusos Urbans

Foment de l’ús de la bicicleta Accessibilitat

Llicències i Protecció de la Legalitat Actes i ocupació de la Via Pública Servei d’Aparcaments – Egarvia

Policia Municipal

Neteja i gestió de residus

Obres i manteniment de l’espai públic

Cementiri

Cessió d’espais i locals als equipaments municipals 

Ciutadania

Qualitat Democràtica LGTBI+

Habitatge – Societat Municipal d’Habitatge Polítiques Socials d’Habitatge

Promoció de la Gent Gran Salut i Comunitat

Serveis Bàsics d’atenció social Serveis Atenció Domiciliària

Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència Solidaritat i Cooperació Internacional

Oficina d’Atenció Ciutadania Serveis a les Persones Comerç

Cultura

Innovació Educació

Escola de la Llar Escola d’Art

Educació Especial Escola de Música Escoles bressol

Servei Local de Català Turisme

Mitjans de Comunicació Audiovisuals Cinema Catalunya

Les aprovades el 2017 són les dels serveis següents:

Atenció Ciutadana Àrea de Territori

Centre d’Atenció a Animals Domèstics Parc Vallparadís

Protecció Civil

Accés a la documentació dels arxius municipals Atenció Ciutadana

Gestió Tributària

Patrimoni i Manteniment dels edificis municipals Joventut

Oficina de Capacitats Diverses Polítiques de Gènere

Activitats Ocupació Consum

Biblioteques Esports

Universitats

Anuncios