Asunción Muriana Ruiz, 79 anys
Vetlla: sala 4, des del 29/03 a les 12.30 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 9 h
Cremació: 30/03 a les 9.30 h.

Emi Márquez Expósito, 61 anys
Vetlla: sala 1, des del 29/03 a les 12 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 10 h
Cremació: 30/03 a les 10.30 h

María González Pérez, 76 anys
Vetlla: sala 9, des del 29/03 a les 14 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 10.30 h
Inhumació: 30/03 a les 11 h

José Pérez Rodríguez, 68 anys
Vetlla: sala 5, des del 29/03 a les 10.30 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 11 h
Cremació: 30/03 a les 11.30 h

Manuel Gelde Casas, 87 anys
Vetlla: sala 3, des del 29/03 a les 12 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 12 h
Cremació: 30/03 a les 12.30 h

Rafael Ruiz Serrano, 87 anys
Vetlla: sala 2, des del 29/03 a les 18.30 h
Cerimònia: Temple Cementiri, 30/03 a les 15 h
Cremació: 30/03 a les 15.30 h

Antonio José De Jesús Sopa, 54 anys
Vetlla: sala 7, des del 29/03 a les 18 h
Cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa, 30/03 a les 17 h
Inhumació: 30/03 a les 17.30 h

Anuncios