Nota de premsa.- Aquesta setmana ha finalitzat la tramitació de les 37 cartes de serveis aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Terrassa el passat desembre. Aquestes cartes s’afegeixen a les aprovades prèviament i, d’aquesta manera, tots els serveis municipals que presten servei directe a la ciutadania compten ja amb la seva corresponent carta.

Aquests documents descriuen els diferents serveis que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania, per informar-la de les condicions en que es presten, dels compromisos que es prenen per que el servei sigui de qualitat, i de les vies per obtenir informació i/o fer aportacions i suggeriments. Les cartes ajudaran a implementar un nou sistema de gestió que té en compte l’avaluació dels resultats de la gestió per definir i implantar decisions de millora de manera contínua, orientades a la satisfacció de la ciutadania i el seguiment continu de la seva opinió. A més, ajudaran a estendre en l’organització municipal la cultura de la transparència i el Govern Obert. A partir d’ara es farà el seguiment del grau d’acompliment dels compromisos que figuren a cada una de les cartes i se’n donarà compte anualment a través del Portal de Transparència de l’Ajuntament, on ja es poden consultar totes les cartes (http://governobert.terrassa.cat/transparencia/cartes-de-serveis/  ).  

Les cartes que són d’aplicació des d’aquesta setmana corresponen als següents serveis:

 Servei d’estudis i Observatori de ciutat 

 Autobusos Urbans 

 Foment de l’ús de la bicicleta 

 Accessibilitat 

 Llicències i Protecció de la Legalitat

  Actes i ocupació de la Via Pública 

 Servei d’Aparcaments – Egarvia 

 Policia Municipal 

 Neteja i gestió de residus 

 Obres i manteniment de l’espai públic 

 Cementiri 

 Cessió d’espais i locals als equipaments municipals 

 Ciutadania 

 Qualitat Democràtica 

 LGTBI+  Habitatge – Societat Municipal d’Habitatge 

 Polítiques Socials d’Habitatge 

 Promoció de la Gent Gran 

 Salut i Comunitat 

 Serveis Bàsics d’atenció social 

 Serveis Atenció Domiciliària 

 Servei especialitzat d’atenció a la infància i adolescència 

 Solidaritat i Cooperació Internacional 

 Oficina d’Atenció Ciutadania Serveis a les Persones 

 Comerç 

 Cultura 

 Innovació 

 Educació 

 Escola de la Llar 

 Escola d’Art 

 Educació Especial 

 Escola de Música 

 Escoles bressol 

 Servei Local de Català 

 Turisme 

 Mitjans de Comunicació Audiovisuals 

 Cinema Catalunya

Les que ja eren vigents són les dels serveis següents:

 Atenció Ciutadana Àrea de Territori 

 Centre d’Atenció a Animals Domèstics 

 Parc Vallparadís 

 Protecció Civil 

 Accés a la documentació dels arxius municipals 

 Atenció Ciutadana 

 Gestió Tributària 

 Patrimoni i Manteniment dels edificis municipals 

 Joventut  Oficina de Capacitats Diverses 

 Polítiques de Gènere 

 Activitats 

 Ocupació  Consum 

 Biblioteques 

 Esports 

 Universitats 

Anuncios