A partir del proper dia 8 d’octubre a les set de la tarda, es dictarà a la seu d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals un Curs d’Escriptura Narrativa, que impartirà Toritaka Tokumei.

El curs que consta de 36 sessions i que finalitzarà el 23 de juny de l’any que ve té un cost de 999 euros a pagar al comptat o en tres mensualitats de 333 euros cadascuna. El valor serà de 900 euros per als membres de AAiJM.

Inscripcions: Les inscripcions al curs es realitzaran a Amics de les Arts i Joventuts Musicals, de forma presencial a Carrer de Sant Pere, 46, primera planta; també telefònicament, trucant al 937859231; o bé per e-mail, escrivint a: info@amicsdelesarts-jjmm.cat.

Descripció: Aquest curs es desenvolupa com un apropament a l’escriptura creativa en prosa l’extensió del qual permetrà aprofundir en la teoria i pràctica de la narrativa. Des de l’anàlisi crítica de diferents lectures literàries i d’altres disciplines artístiques, com el cinema, es resseguiran les principals veus teòriques al voltant d’això que és la literatura i l’escriptura per tal d’assolir uns coneixements i una pràctica serioses.

És un taller pensat tant per aquelles persones que no s’han atrevit a fer el pas d’escriure com per aquelles autores que vulguin tenir una comprensió pràctica i teòrica sobre la narratologia i els seus recursos, opcions sovint intuïdes des de la figura lectora però que són de difícil accés enllà l’àmbit acadèmic especialitzat.

Programa:

Introducció a la narrativa

1.1. Què és la literatura?
1.2. La “Poètica” d’Aristòtil.
1.3. El concepte de literarietat en Jakobson.
1.4. La narratologia com a disciplina, una introducció a Genette.
1.5. Ficció i narració.

La caixa d’eines de l’escriptor: els elements narratològics

2.1. La història i la trama.
2.2. El tema.
2.3. El temps.
2.4. L’espai.
2.5. Els personatges.
2.6. El diàleg.
2.7. El narrador.
2.8. La focalització.
2.9. El ritme.
2.10. L’estil.

Per saber escriure també cal saber llegir

3.1. Lectura i interpretació.
3.2. Crítica i correcció textual i literària.

El concepte d’art i literatura en principals periodes de la tradició literària occidental
4.1. L’Antiguitat i el neoclassicisme.
4.2. El romanticisme.
4.3. El realisme.
4.4. El modernisme.
4.5. Els diferents moviments d’avantguarda.
4.6. La postmodernitat.

Lectures: Es proveïrà d’un dossier al principi del curs i/o de diverses fotocòpies a cada sessió.

Bibliografia complementària*:

 • Antonio Garrido, El texto narrativo, Síntesis, Madrid, 1993.
 • Carlos Pacheco et Luis Barrera (comp.), Del cuento y sus alrededores. Aproximaciones a la teoría del cuento, Monte Ávila, Caracas, 1993.
 • Carlos Reis et Ana Cristina Lopes, Diccionario de narratología, Ediciones Colegio de España, Salamanca, 1996.
 • Cesare Segre, Principios y análisis del texto literario, Crítica, Barcelona, 1985.
 • David Roas, Poéticas del microrrelato, Arco/Libros, Madrid, 2010.
 • Enric Sullà (ed.), Poètica de la narració, Empúries, Barcelona, 1985.
 • Enrique Anderson, Teoría y técnica del cuento, Ariel, Barcelona, 1992.
 • Gerard Genette, Ficción y dicción, Lumen, Barcelona, 1994.
 • Gerard Genette, Figuras III, Lumen, Barcelona, 1991.
 • Lubomír Dolezel, Estudios de poética y teoría de la ficción, Universidad de Murcia, Murcia, 1999.
 • Luis Beltrán, Palabras transparentes. La configuración del discurso del personaje en la novela, Cátedra, Madrid, 1992.
 • Mieke Bal, Teoría de la narrativa. Introducción a la narratología, Cátedra, Madrid, 1990.
 • Paul Ricoeur, Tiempo y narración, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1987.
 • Seymour Chatman, Historia y discurso, Taurus, Madrid, 1990.
 • A banda, si es vol, es proveïrà de bibliografia específica sobre qualsevol dels temes que es tractin durant el seminari.

Toritaka Tokumei és un escriptor format en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona i en Estudis Literaris a la Universitat de Barcelona. És membre del col·lectiu Visiones de lo fantástico (LoFantastico.com) de la primera, i del Cercle d’Escriptura i Crítica de la segona. Des de l’any 1998, ha publicat narrativa breu en diverses antologies a Catalunya, Espanya i Perú. Coordina i organitza diversos tallers d’escriptura i xerrades literàries.

Anuncios