Nota de premsa.- La intervenció que realitza, des d’avui i fins dijous, l’Ajuntament de Terrassa s’inclou dins l’estratègia de control de plagues als arbres urbans que realitza el Consistori. En aquesta ocasió, consisteix a fer un tractament fitosanitari amb l’insecticida BELTHIRUL 16 SC (Bacillus thuringiensis Kurstaki 9,74%) a pins i cedres de diferents espais de la ciutat per controlar la plaga de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa). L’actuació es farà en horari nocturn, de 0 h a 8 h, per minimitzar els possibles contactes i molèsties a la ciutadania. Si les condicions meteorològiques fossin adverses, els tractaments es podrien ajornar fins a nou avís.

La programació realitzada des del servei de Gestió de l’Espai Públic contempla actuar a determinats espais dels diferents districtes de la ciutat. Així, dilluns ho faran en l’1 (Antic Poble de Sant Pere, Cementiri Vell, Centre i Sant Pere), el 2 (Torre- Sana i Vilardell), el 4 (Can Palet de Vista Alegre i Roc Blanc), el 6 (Les Arenes, La Grípia i Can Montllor) i el 7 (Can Parellada i Les Fonts).

Dimarts, els tècnics actuaran en els districtes 1 (Centre), 2 (Ca n’Anglada, Torre- Sana i Vilardell), 3 (Can Jofresa i Segle XX), 4 (Ca n’Aurell, la Cogullada, la Maurina i el Roc Blanc), 5 (Can Boada del Pi, Can Boada-Casc Antic, Can Roca, Pla del Bon Aire, Poble Nou – Zona Esportiva i Sant Pere) i 6 (Can Tusell, Egara, Les Arenes, La Grípia i Can Montllor, Sant Llorenç-Can Petit i Sant Pere Nord).

Dimecres, en canvi, actuaran en el districte 1 (Plaça Catalunya-Escola Industrial), 2 (Ca n’Anglada, Grups de Montserrat i sector de Montserrat), 3 (Can Palet, Can Palet II, Can Parellada, polígon industrial Els Bellots, Guadalhorce, Les Fonts, Polígon Industrial de Santa Margarida I i II, Xúquer) i 4 (Ca n’Aurell i la Cogullada).

L’actuació fitosanitària preventiva per controlar la plaga de la processionària del pi finalitzarà dijous en els districtes 1 (Cementiri Vell i Centre), 3 (Segle XX), 5 (Can Boada, Pla del Bon Aire, Poble Nou – Zona Esportiva i Torrent d’en Pere Parres) i 6 (Polígon Industrial Nord i Sant Llorenç).

Els espais públics urbans on s’actuaran són els següents:

Dilluns, dia 4

DISTRICTE BARRI UBICACIÓ
1 Antic Poble de St Pere carrer de Joan Duch
1 Cementiri Vell Pla del Mas de la Castlània
1 Cementiri Vell Pla Torrent de les Ànimes
1 Centre Llac de Vallparadís
1 Centre Plaça de la Quadra
1 Sant Pere Plaça de la Font de l’Apotecari
2 Torre-Sana Parc de Guernica
2 Vilardell Bosc De Vilardell
4 Can Palet de Vista Alegre Plaça del Pi
4 Can Palet de Vista Alegre Plaça del Pit-Roig
4 Roc Blanc Carrer dels Rajolers (talús)

6 Les Arenes, La Grípia, Can Montllor
Carrer de Joaquim Vayreda

7 Can Parellada Av. d’Àfrica
7 Can Parellada Carrers d’Amèrica, d’Itàlia i d’Holanda
7 Can Parellada Plaça de Bòsnia i Herzegovina
7 Can Parellada Carrers de Bulgària, Romania i Iugoslàvia
7 Can Parellada Plaça d’Ibèria
7 Can Parellada Plaça de Joan Santamaria
7 Can Parellada Parc Serra de Galliners (perímetre)
7 Can Parellada Sahara, CEIP Francesc Aldea
d’Amèrica
7 Les Fonts Accés a la passera dels FGC
7 Les Fonts Plaça del Centre (rotonda)
7 Les Fonts Plaça de l’Estació (rotonda)
7 Les Fonts Plaça de Manel Mañas

7 Can Parellada Av. del Vallès i carrers

Dimarts, dia 5

DISTRICTE BARRI UBICACIÓ
1 Centre Passeig del Vint-i-dos de Juliol amb la carretera de Rellinars (rotonda)
2 (jardineres)
2 Ca n’Anglada Plaça de Miguel Hernández
2 Ca n’Anglada Carrer de Sant Damià (pont de la Renfe)
2 Ca n’Anglada Carrer de Santa Cecília, amb Jacint Elías
2 Torre-Sana Pícnic de Torre-sana
2 Vilardell Blocs de Vilardell
3 Can Jofresa Plaça d’Antoni Argilés (talussos i rotonda)
3 Can Jofresa Carrer d’Igualada

1 Ca n’Anglada Carrer del Doctor Aymerich i Gilabertó

3 Can Jofresa Carrer de Montblanc (Can Jofresa-Blocs)
Zona planera
3 Can Jofresa Carrer de Montblanc (Can Jofresa-Blocs) Zona talús plaça de Can Bosc de Basea
Segle XX (zona verda dels blocs, quadrats de gespa)
Plaça del Segle XX
3 Segle XX Plaça del Segle XX (parterres de l’església)
4 Ca n’Aurell Plaça de Sant Miquel
4 La Cogullada Parc de la Cogullada
4 La Maurina Plaça d’Antoni Guiu
4 La Maurina Plaça de la Maurina
4 La Maurina Carrer de Núria amb el d’Atenes
4 La Maurina
La Maurina (jardí de la biblioteca del Districte IV) Passatge i plaça de l’Olivera
4 Roc Blanc Plaça de l’arquitecte Coll i Bacardí
4 Roc Blanc Carrer d’Icària (jardins de Ròmul i Piñol)
5 Can Boada del Pi
Can Boada del Pi (habitatges Can Boada del Pi) Ermita del Sagrat Cor
5 Can Boada- Casc Antic Plaça de l’Emigrant
5 Can Boada – Casc Antic
Can Boada – Casc Antic (talús)
Plaça de Lluís Companys
5 Can Boada – Casc Antic Plaça de les Magnòlies
5 Can Roca Plaça de Creixell

3 Can Jofresa Carretera de Rubí

Carrer de Núria amb la Ronda de Ponent

Av. de Can Boada del Pi

Plaça de Josep Pla

5 Can Roca Plaça d’Esteve Mas
5 Can Roca Plaça d’Iu Pons
5 Pla del Bon Aire Plaça d’Antoni Escudé
5 Pla del Bon Aire Plaça del Bon Aire (parc infantil)
5 Pla del Bon Aire Carretera de Matadepera amb l’avinguda
de Béjar (rotonda)
5 Pla del Bon Aire Carrer de Mataró amb el de Granollers
(jardins)
5 Pla del Bon Aire Plaça dels Vents (carrers de Berga, Arenys
de Mar i Sabadell)

5 Poble Nou – Zona Esportiva
5 Poble Nou – Zona Esportiva
5 Poble Nou – Zona Esportiva
5 Poble Nou-
Zona Esportiva
5 Poble Nou-
Zona Esportiva
5 Poble Nou-
Zona Esportiva
Ronda Ponent amb el carrer d’Eduardo Marquina
Ronda Ponent amb el carrer de Vélez Rubio (pont Oest)
Carrer de Serón, amb el de Terque
Av. de Béjar, Ronda Ponent, carrer de la Manxa (pont Est)
Plaça de Canjàyar
Av. de Josep Tarradellas, amb av. de l’Abat Marcet

5 Sant Pere Plaça del Mestre Serrat
5 Sant Pere Plaça de Rosa Mora
5 Sant Pere Passeig del Vint-i-dos de Juliol, amb el carrer de Prat de la Riba
Can Tusell Sud interior (ctra. de Matadepera i carrers de Xaloc i de Roig Ventura)

6 Can Tusell Plaça de Can Tusell
6 Ègara Carrers de Granada, de Huelva, de Jerez, amb l’av. del Vallès
6 Ègara Pont de Les Arenes

6 Les Arenes,
La Grípia, Can Montllor
6 Les Arenes, La Grípia, Can Montllor
6 Les Arenes, La Grípia, Can Montllor
6 Les Arenes, La Grípia, Can Montllor
Blocs de La Grípia (jardineres)

Carrer d’Ibáñez de Aldecoa (talús)
Carrer d’Ibáñez de Aldecoa (jardí davant cases unifamiliars)
Carrers de Jalón, Navia, Amposta i Nervión

6 Les Arenes, La Grípia, Can Montllor
Plaça del Pare Alexandre

6 Sant Llorenç – Can Petit Cavall Bernat (fase 1, blocs grocs)
6 Sant Llorenç – Can Petit Carrer del Montcau (fase 2, blocs marrons)
6 Sant Pere Nord Carrer d’Alcoi, amb l’av. de Béjar (talús)
6 Sant Pere Nord Plaça de Laureà Barrau

6 Sant Llorenç – Can Petit Carrer del Castellsapera (fase 3, blocs

Dimecres, dia 6

DISTRICTE BARRI UBICACIÓ

1 Plaça Catalunya – Escola Industrial
Plaça de Catalunya

2 Ca n’Anglada Plaça de Ca n’Anglada
2 Ca n’Anglada Plaça dels Països Catalans
2 Ca n’Anglada Carrer de Santa Marta (jardins escales)
2 Ca n’Anglada Av. del Vallès, amb passeig del Vint-i-dos
de Juliol
2 Montserrat Grups de Montserrat
2 Sector Montserrat Plaça del Pla de la Corneta
3 Can Palet Plaça de Nova Carteya
3 Can Palet Plaça de Pablo Neruda
3 Can Palet II Jardins de Salvador Allende
3 Can Parellada Carrer d’Amèrica
3 Can Parellada Carrer d’Oceania
3 PI Els Bellots Carrer de l’Aire
3 PI Els Bellots PI Els Bellots (entrada a la C-58)
3 PI Els Bellots Sortida Ronda
3 Gualdalhorce Blocs de Guadalhorce (jardins)
3 Les Fonts Camí de Ca n’Amat
3 Les Fonts Bosc de Les Fonts
3 Les Fonts Estació de Les Fonts
3 PI Sta Margarida Carrer de l’Anoia
3 PI Sta Margarida Sortida Ronda
3 PI Sta. Margarida II Plaça de la Tecnologia
3 Xúquer Carrer del Segura (davant blocs)
3 Xúquer Carrer del Xúquer (jardinera interior blocs)
4 Ca n’Aurell Parc de Sant Jordi
4 La Cogullada Rambleta del Pare Alegre

Dijous, dia 7

DISTRICTE BARRI UBICACIÓ
1 Cementiri Vell Passeig de Joan Miró
1 Cementiri Vell Plaça de Joaquim Ventalló
1 Centre Parc dels Catalans (zona Hostal del Fum)
1 Centre Passeig del Compte d’Ègara
3 Segle XX Plaça de Jaume Jover
3 Segle XX Plaça de la Terrassa Industrial
5 Can Boada Camí de Romeu de Montserrat
5 Pla del Bon Aire Camí de Can Carbonell
5 Pla del Bon Aire Carrer de Jacint Badiella, (passatge)
5 Pla del Bon Aire Carrer de Sabadell
5 Poble Nou – Zona Esportiva Av. de l’Abat Marcet
5 Poble Nou – Zona Esportiva Carrer dels Jocs Olímpics
5 Torrent d’en Pere Parres Av. de l’Abat Marcet
6 PI Nord Av. del Vallès
6 Sant Llorenç Carrer del Cavall Bernat
6 Sant Llorenç Carrer de la Cova de l’Àngel
6 Sant Llorenç Carrer de la Falconera
6 Sant Llorenç Plaça de la Font Flàvia
6 Sant Llorenç Carrer de la Mola
6 Sant Llorenç Carrer del Montcau

L’Ajuntament minimitza sempre els riscos en tractaments fitosanitaris i, abans de recórrer a ells, realitza prèviament les mesures correctives naturals. Només s’utilitzen insecticides quan el problema esdevé una plaga.